Con gái tôi vừa có một hình xăm…
Tôi tin mỗi hình xăm là một câu chuyện đời riêng của mỗi người. Nó chẳng quyết định gì về tính cách, lối sống, hay tư duy của một ai đó cả.

Báo Phụ Nữ

Cầu hôn sao cho văn hóa?

Báo Phụ Nữ