Lời Phật dạy: 6 kiểu QUÝ NHÂN đã gặp thì nhất định đừng bao giờ để mất trong cuộc đời mình
Nếu trong cuộc đời mà gặp được 6 kiểu người này thì nhất định phải kết giao, đừng bao giờ để lỡ hẹn nhân duyên.

Phunutoday