Lớn rồi, ai cũng mang mặt nạ để sống bởi cuộc sống này có quá nhiều giao diện
“Khi nào buồn nhớ đến tao chơi/ Nhớ mang theo mặt nạ nào cũng được”…câu nói thủ thỉ như văn nói, sâu, chua chát đấy, nhưng mà thật! Gió mùa về lạnh rồi sao tình người vẫn mãi lạnh để se sắt nhạt nhòa cả cõi lòng. Khi bé thì trông mau lớn để được …

Guu
Cha mẹ già, nhà hai phe

Báo Phụ Nữ