Lấy chồng sớm, cô gái xinh đẹp tàn tạ bên ông chồng vũ phu, cờ bạc
Nếu chồng Tr chỉ có cờ bạc thì cô còn chịu đựng được. Đằng này, cứ đánh về thua là chồng cáu với vợ. Vợ nói lại 1-2 câu là anh ta đánh vợ luôn.

Báo Phụ Nữ