Masaru Abe đã hoàn thành 500 km bốc đầu xe máy để phá vỡ kỷ lục trước đó.