Thôn Moo Ban Sim, xã Biang Phang Kham, huyện Mae Sai, tỉnh Chiang Rai, Thái Lan. Đây là nhà của Titan, thành viên nhỏ nhất của đội bóng Heo Rừng vừa được giải cứu.