Viết cho mùa Giáng sinh yêu thương
Tháng 12 khi có cơn gió đông se sắt tràn về báo hiệu một mùa Giáng sinh đã đến. Những kỷ niệm ngọt ngào về mùa yêu thương năm ấy lại trỗi dậy trong anh. Và anh lại viết, viết về chuyện tình của chúng ta bắt đầu từ mùa Giáng sinh năm ấy.

Báo mới