Triều Tiên – Hàn Quốc sẽ đàm phán cấp cao vào ngày 29/3
Hôm 24/3, Triều Tiên chấp thuận đề xuất của Hàn Quốc về việc tổ chức đàm phán vào ngày 29/3 tại làng...

Đại Kỷ Nguyên