Ông Lê Phước Hoài Bảo bị miễn nhiệm đại biểu HĐND tỉnh
Sau hơn nửa năm cơ quan kiểm tra công bố sai phạm, Quảng Nam miễn nhiệm hết các chức danh đối với cựu Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư.

VnExpress