Cách hết chức vụ trong Đảng của Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất
Xét thấy những vi phạm của ông Nguyễn Anh Dũng đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Ban Bí thư thống nhất thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng của ông Dũng.

Báo mới