Phi ngựa hàng trăm km tới Nga để xem World Cup
Thay vì đi máy bay, ô tô hay các phương tiện thông dụng, ông Li Jing, ở Moscow (Nga) đã chọn di chuyển bằng cách phi ngựa hàng trăm km đến 11 thành phố tổ chức World Cup.

Báo mới