LĐLĐ tỉnh Phú Thọ: Tổng kết Công tác Công đoàn 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. 

Báo Lao Động