Thót tim nhìn thanh niên nhào lộn nhảy nhót bên mép nhà cao tầng