Tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31BM thử nghiệm phóng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal