Đây là chủ đề tọa đàm khoa học nhưng thu hút rất đông đoàn viên, thanh niên chủ chốt, là cán bộ trẻ thuộc khối các cơ quan Trung ương lắng nghe, trao đổi và tham gia ý kiến bởi tính thời sự.

Sự quan tâm đến buổi tọa đàm làm chật kín phòng hội nghị tại Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: O.H

Tọa đàm do Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam phối hợp tổ chức tại Hà Nội, ngày 13/6.

Nhiều chủ đề thời sự liên quan đến mạng xã hội được đại diện các cơ quan Trung ương trình bày như: Biến động của truyền thông hiện đại; khai thác và sử dụng mạng xã hội mang lại chất lượng thông tin báo chí tốt nhất cho công chúng; vai trò của đoàn thanh niên trước các thông tin xấu độc trên mạng xã hội; nhận thức của nhà báo khi tham gia mạng xã hội...

Theo Trung ương Đoàn, phòng, chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội là một hoạt động khó khăn, phức tạp và lâu dài, do đó cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống Đoàn, Hội và các cơ quan, đơn vị trực thuộc, tận dụng sức mạnh tập thể của đoàn viên, thanh niên cả nước theo phương châm củng cố nội bộ là chính, phát huy nội lực làm nền tảng đi đôi với việc triển khai và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và phản bác các thông tin xấu độc.

Một trong những giải pháp được Trung ương Đoàn nhấn mạnh đó là phải quan tâm phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan báo chí, xuất bản của tổ chức Đoàn; của mỗi cán bộ, đoàn viên, phóng viên trẻ tham gia phản ánh tình hình quốc tế, trong nước tới thanh thiếu niên. Tích cực phê phán và có biện pháp cụ thể phòng, chống việc lan truyền thông tin xấu độc trên mạng xã hội, viết bài đấu tranh với những quan điểm sai trái, của các thế lực thù địch trên các ấn phẩm báo chí. Đồng thời, mở các diễn đàn để các thanh thiếu niên trao đổi, qua đó định hướng thông tin cho thanh thiếu niên...

Sau những nội dung tọa đàm chất lượng, các cán bộ chủ chốt của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương sẽ là những hạt nhân để tiếp tục tuyên truyền, truyền đạt tới các đoàn viên, thanh niên thuộc cơ quan đơn vị mình.

Oanh Hữu