(Kiến Thức) - Nam du khách người Mỹ Drew Binsky chia sẻ những hình ảnh thú vị trong dịp du lịch Việt Nam lên trang cá nhân.