Trailer phim hoạt hình "Giải cứu Tí Nị": Thú bông đại chiến thế giới ảo để giành lại quyền lợi