Xayah và Rakan Uyên Ương có một cuộc hẹn hò, nhưng họ nhận ra, đôi khi, phải chiến đấu thì tình yêu mới đẹp được.

Xayah và Rakan Uyên Ương có một cuộc hẹn hò, nhưng họ nhận ra, đôi khi, phải chiến đấu thì tình yêu mới đẹp được.

Đại Phong