(Kiến Thức) - Ở phiên bản 2018, mẫu xe ga Yamaha Fascion giữ nguyên động cơ và có sự đổi mới ở mặt nạ trước, các họa tiết mới ở tem và cản sau to bản chắc chắn hơn trước đây.