BMW được bình chọn là thương hiệu xe hơi sáng tạo nhất thế giới
Tại Anh và Trung Quốc, thương hiệu xe hơi Đức đều nhận được sự ủng hộ cao trong khi đó ở Mỹ, Tesla mới là công ty nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất.

Báo mới