Diễn viên Quốc Thái - "Vespa GTS không bao giờ lỗi thời"
“Đàn ông thường không muốn sự thay đổi, chính vì vậy mình lựa chọn một chiếc xe mang kiểu dáng hoài cổ để nó không bao giờ lỗi thời”. Đó là chia sẻ của diễn viên Trương Minh Quốc Thái.

Xe Hay