Xét nghiệm sinh thiết gai nhau được thực hiện khá sớm, từ tuần thứ 10 của thai kỳ và theo chỉ định của bác sĩ.