Video: Lãnh đạo Công ty Asanzo nói gì tại buổi họp báo "tự minh oan"?

Trích dẫn 2 văn bản kết luận của Tổng cục Quản lý thị trường và Cục kiểm tra sau thông quan, Asanzo cho rằng mình đã được minh oan?

Báo Giao thông