WHO tranh luận về tình trạng khẩn cấp của COVID-19

Uỷ ban về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã họp bàn về tình trạng khẩn cấp toàn cầu hiện nay của đại dịch.

Đời Sống Pháp Luật