Bổ sung hơn 11.900 tỉ đồng cho các dự án quan trọng

Ngày 18-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết 791 về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018.

Người Lao Động