Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhận trách nhiệm vì xử lý vi phạm PCCC chưa nghiêm

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cũng thừa nhận việc kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC chưa nghiêm dẫn đến chủ đầu tư có biểu hiện “nhờn”.

An ninh tiền tệ