Tính đến sáng ngày 18/10, đã có 47 Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức xong Đại hội. Về công tác nhân sự qua các Đại hội, có 1 Ủy viên Bộ Chính trị và 16 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng không tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy.

1. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HMC đang diễn ra, ông Nguyễn Thiện Nhân không tái cử vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Ông được Bộ Chính trị phân công sau Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM cho đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị (ảnh VNN).

Ông Nhân sinh năm 1953, quê Trà Vinh, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI và XII; đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII và XIV.

Người được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ mới là ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng.

2. Ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Nguyễn Nhân Chiến sinh năm 1960, quê Bắc Ninh, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, ông không tái cử vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức Bí thư Tỉnh ủy.

Người được bầu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ mới là bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

3. Ông Lê Diễn, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Diễn sinh năm 1960, quê Bình Định. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025, ông không tái cử vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Tỉnh ủy.

Người được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ mới là ông Ngô Thanh Danh.

4. Ông Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Dũng sinh năm 1959, quê Trà Vinh, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh ông Dũng đã không tái cử. Hiện ông đang là Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Người được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ mới là ông Ngô Trí Cường.

5. Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Hải sinh năm 1960, quê Bắc Giang, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025, ông đã tái cử vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Tỉnh ủy. Người được bầu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ mới là ông Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

6. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Hùng sinh năm 1960, quê Hà Tĩnh, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận ông không tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Tỉnh ủy, hiện ông đang là Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Người được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ mới là ông Dương Văn An.

7. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Nghị sinh năm 1976, quê Cà Mau, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025, ông không tái cử vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Tỉnh ủy. Ông đã được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Đây là chức vụ ông từng đảm nhiệm trước khi được điều động về Kiên Giang.

Người được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ mới là ông Đỗ Thanh Bình.

Ông Nguyên Thanh Nghị (trái) nhận quyết định giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng (ảnh IT).8. Ông Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Rạnh sinh năm 1960, quê Long An là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020-2025, ông không tái cử vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Tỉnh ủy. Hiện ông đang là Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Người được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ mới là ông Nguyễn Văn Được.

9. Ông Phan Văn Sáu, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Sáu sinh năm 1958, quê Đồng Tháp, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020, ông không tái cử vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Tỉnh ủy. Trước đó ông từng giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ.

Người được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ mới là ông Lâm Văn Mẫn.

10. Ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Sơn sinh năm 1960, quê Hà Tĩnh, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh ông không tái cử. Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Người được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới là ông Hoàng Trung Dũng.

11. Ông Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Trần Văn Sơn sinh năm 1961, quê Nam Định, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Trước khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên diễn ra, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Người được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ mới là ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Giới thiệu 119 Ủy viên Trung ương Đảng tái cử và điểm nhấn công tác nhân sự Đại hội XIII

12. Ông Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Tỉnh sinh năm 1961, quê Hòa Bình, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025, ông không tái cử vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Tỉnh ủy.

Người được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ mới là ông Ngô Văn Tuấn.

13. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Tùng sinh năm 1960, quê Bình Định, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025, ông không tái cử. Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Người được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ mới là ông Hồ Quốc Dũng.

14. Ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Tiến sinh năm 1958, quê Thừa Thiên Huế, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2015-2020, ông không tái cử.

Người được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ mới là ông Trần Đức Quận, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

15. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020

Bà Trà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025, bà Trà không tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Tỉnh ủy.

Bà Trà đã được Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Bà Trà sinh năm 1964, quê Nghệ An.

Bà Phạm Thị Thanh Trà nhận quyết định giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ (ảnh IT).16. Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Trung sinh năm 1960, quê Hậu Giang, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025, ông không tái cử.

Người được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ mới là ông Lê Quang Mạnh.

17. Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Vịnh sinh năm 1960, quê Yên Bái, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025, ông không tái cử. Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.

Người được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ mới là ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh.