2 vòi rồng cao hàng trăm mét đồng thời xuất hiện ở biển Cần Giờ khiến nhiều người chứng kiến bất ngờ.