Để da không bị khô sau cạo râu thì cánh mày râu hãy áp dụng những bước sau.

.images-common { margin-bottom: 10px; margin-top: 10px; } .images-common .images-container img { width: 100% !important; height: 100% !important; max-width: 100% !important; } .images-richard { margin-bottom: -5px; }