Với những nguyên liệu có sẵn, bạn có thể đẩy lùi được cơn đau răng ngay tại nhà.