Bạn có thể cầm theo chai uống các loại nước này thay cho nước lọc hàng ngày.

Theo Hạ Vũ (thoidaiplus.giadinh.net.vn)