Theo thống kê của Bộ Tài chính, ước tính 6 tháng đầu năm có 45/63 địa phương có số thu nội địa đạt tiến độ dự toán trên 50%. Trong đó, có 36 địa phương thu đạt trên 53% dự toán.

Hoạt động tại Chi cục Thuế quận Đống Đa (Hà Nội). Ảnh: H.Vân.

Tổng thu cân đối NSNN 6 tháng đầu năm ước đạt 651,7 nghìn tỷ đồng, bằng 49,4% dự toán, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa ước đạt xấp xỉ 523,4 nghìn tỷ đồng, bằng 47,6% dự toán, tăng 15,5%.

Như vậy, không kể các khoản thu có tính chất đặc thù (thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước; thu hồi vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp), số thu nội địa còn lại ước đạt 402,5 nghìn tỷ đồng, bằng 46,4% dự toán, tăng 13% (cùng kỳ năm 2017 đạt 43,1% dự toán, tăng 9,9%).

Theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng, tiến độ các khoản thu không đồng đều, một số khoản thu tiến độ đạt khá so dự toán, như: Thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 91,2% dự toán; Các khoản thu về nhà, đất đạt 74,3% dự toán; Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 65,9% dự toán; Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 53% dự toán, tăng 19,7%...

Một số khoản thu mặc dù tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng chưa đảm bảo tiến độ dự toán (dưới 48%), như: Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mới đạt 39,3% dự toán; Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 43,4% dự toán; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 47,9% dự toán, chủ yếu do hoạt động sản xuất - kinh doanh của một số ngành như sản xuất thuốc lá, khai thác than, viễn thông, sản xuất ô tô... tăng trưởng thấp, thậm chí giảm làm giảm số thu của khu vực này. Bên cạnh đó, một số khoản thu cũng thấp hơn tốc độ thu bình quân chung như: Thu từ thuế bảo vệ môi trường đạt 45,3% dự toán; Thu phí, lệ phí đạt 47,9% dự toán...

Ước tính trong 6 tháng đầu năm, có 45/63 địa phương có số thu nội địa đạt tiến độ dự toán trên 50%. Trong đó, có 36 địa phương thu đạt trên 53% dự toán; 53/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ; 10 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ. Loại trừ thu từ đất, xổ số kiến thiết, cổ tức, lợi nhuận sau thuế thì có 31 địa phương đảm bảo tiến độ dự toán. Đáng chú ý, có 32 địa phương đạt tiến độ thấp hơn so dự toán, trong đó có 13 địa phương thu 6 tháng đạt dưới 45% dự toán năm.

Ngoài thu nội địa, các khoản thu từ dầu thô, từ hoạt động XNK đều đạt khá. Thu dầu thô 6 tháng ước đạt 29,6 nghìn tỷ đồng, bằng 82,4% dự toán, tăng 25,3% so cùng kỳ. Thu ngân sách từ hoạt động XNK ước đạt gần 146 nghìn tỷ đồng. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (47,8 nghìn tỷ đồng), thu cân đối từ hoạt động XNK đạt 98,2 nghìn tỷ đồng, bằng 54,9% dự toán, tăng 6,9%.

Việc thực hiện cam kết về khu vực kinh tế tự do ASEAN (ATIGA) với trên 90% dòng hàng được cắt giảm thuế suất nhập khẩu về 0%, trong đó có một số mặt hàng có đóng góp số thu lớn cho ngân sách như ô tô nguyên chiếc và linh kiện, phụ tùng, sắt thép... đã ảnh hưởng đến số thu ngân sách. Tổng kim ngạch XNK 6 tháng ước đạt hơn 225 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, song số thu chỉ tăng 2%.

Hồng Vân