UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định xét nghiệm từ 4 lần đối với những người cách ly tập trung để tăng cường phòng chống dịch COVID – 19.

Bắc Ninh tăng số lần xét nghiệm COVID - 19 đối với người cách ly tập trung

Để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống và chủ động phát hiện, giám sát dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định tăng số lần lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung (cả của quân đội và dân sự quản lý) và cách ly tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, cơ quan chức năng lấy mẫu làm xét nghiệm 3 lần (ngày thứ 1, ngày thứ 6 và ngày thứ 13) trong thời gian cách ly tập trung 14 ngày. Sau đó, cơ quan chức năng lấy mẫu làm xét nghiệm lần 4 (ngày thứ 19 sau khi kết thúc cách ly tập trung, đang trong thời gian tự cách ly 14 ngày tại nhà, nơi lưu trú).

Bắc Ninh tăng số lần xét nghiệm COVID - 19 đối với người cách ly tập trung

Trước mắt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung (các khu cách ly tập trung do Quân đội và dân sự quản lý) đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện kết thúc cách ly. Bởi thời gian gần đây xuất hiện một số trường hợp mặc dù đã đủ điều kiện kết thúc cách ly tập trung, nhưng sau khi rời khỏi khu cách ly về địa phương vẫn ghi nhận dương tính với virus SASR-CoV-2 làm lây lan dịch trong cộng đồng.

Thời gian bắt đầu thực hiện từ 00 giờ ngày 4/5 đến khi có thông báo, hướng dẫn mới của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19.

Các khách sạn được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt làm nơi cách ly tập trung (nơi cách ly tập trung do dân sự quản lý), xét theo tình hình thực tế, đề nghị các khách sạn có chính sách ưu đãi, hỗ trợ về giá dịch vụ khi người cách ly buộc phải tiếp tục thực hiện cách ly thêm từ ngày thứ 15 trở đi.

Nguyễn Thắng