Video ghi lại cảnh săn mồi trên vách núi đá dựng đứng.