Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, phát huy tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu, kỳ họp thứ 9 HĐND TP HCM khoá IX đã bế mạc vào chiều 12-7.