Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 5 - tòa nhà The Garden Mall (Thuận Kiều Plaza cũ) đã được bàn giao cho Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. HCM quản lý, chính thức tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 từ chiều 22/7.