Bị con cá sấu kéo xuống nước nhưng linh đầu bò vẫn kháng cự dũng mãnh và chỉ chịu mất mạng bởi kẻ đi săn khác bất ngờ xuất hiện.