Khi đang lang thang kiếm ăn trên đồng cỏ, đàn linh dương đầu bò bất ngờ bị bầy chó hoang bao vây và tìm cách tấn công từ nhiều phía.

Bị chó hoang tấn công, linh dương đầu bò nổi điên lao vào trả đũa tới tấp