Ngày 14/10, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 9 đã diễn ra. Tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên yêu cầu đánh giá đúng mức vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ doanh nhân, nhất là trong công tác phòng chống dịch.

Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM ngày 14/10. Ảnh: Việt Dũng

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP đánh giá các địa phương ở TP đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, TP tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cao hơn để thực hiện nghị quyết 128 và hướng dẫn của Bộ Y tế về quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

Đặc biệt, Hội nghị lần thứ 9 - Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM được tổ chức đúng vào thời khắc 1 năm, ngày khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI. Hội nghị lần này để kiểm điểm, đánh giá, nhìn lại 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội trong bối cảnh tác động sâu sắc, trực tiếp toàn diện của đại dịch Covid-19.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề cập tới buổi giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM về công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong buổi giám sát này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Chủ tịch nước chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng đối với TP.HCM ở giai đoạn phục hồi, phát triển kinh tế trong điều kiện "bình thường mới".

Bí thư Nguyễn Văn Nên thông tin, sắp tới đây, TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch Covid-19 với làn sóng lây nhiễm lần thứ 4. 

Bí thư Thành ủy TP.HCM nêu rõ, hội nghị tập trung vào 4 nội dung trọng tâm trong chương trình công tác năm 2021 đã đề ra. Đó là tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021. Báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; và báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời gian tới; cùng một số nội dung báo cáo khác trình hội nghị theo quy định.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá, trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp và khó lường, buộc TP.HCM phải giãn cách xã hội thời gian dài. Dịch bệnh đã tác động trực tiếp đến kinh tế - xã hội TP.HCM. Hầu hết các lĩnh vực đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Nhiều chỉ số kinh tế giảm sâu, nhất là chỉ số GRDP 9 tháng đầu năm 2021 giảm 4,98%. Chỉ có tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 271.630 tỷ đồng (hơn 74% dự toán). Trong đó, thu nội địa đạt 71%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 80% (tăng so với cùng kỳ).

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Ông đề nghị đại biểu nghiên cứu kỹ, thảo luận toàn diện tình hình kinh tế, xã hội và việc thu, chi ngân sách TP 9 tháng đầu năm 2021, dự báo hết năm 2021. Mặt khác, phân tích rõ những thách thức, khó khăn, nhất là nguyên nhân chủ quan về đầu tư công trung hạn trong điều kiện nguồn vốn của TP không đáp ứng nhu cầu. Từ đó đề xuất giải pháp khắc phục nhanh chóng, quan trọng nhất là giải pháp khả thi huy động nguồn vốn phân bổ cho đầu tư phát triển.

"Cần phân tích rõ nguyên nhân, thách thức đang đặt ra, kể cả các hạn chế, yếu kém cần khắc phục, nhất là nguyên nhân chủ quan để khắc phục nhanh chóng. Nhưng quan trọng nhất là bàn giải pháp khả thi để huy động các nguồn vốn, phân bổ các nguồn lực cho đầu tư phát triển" - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên. Ảnh: Huyền Mai

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và công tác dân vận, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhận xét, trong đợt bùng phát dịch lần 4, TP.HCM đã gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đại dịch đã cho thấy rõ hơn những phẩm chất tốt đẹp của từng cán bộ từ thành phố tới cơ sở. Đồng thời, cũng nhận thấy rất rõ những hạn chế, yếu kém của từng tổ chức, cá nhân trong hệ thống mà bình thường chưa thể thấy được.

Về báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Bí thư Nên yêu cầu đánh giá đúng mức vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ doanh nhân, nhất là trong công tác phòng chống dịch. Cùng với đó, đánh giá tác động của đại dịch để bàn giải pháp, cơ chế, giúp đồng hành cùng doanh nhân vượt qua khó khăn.