Phút 61, Văn Toàn băng xuống cực nhanh sau đó sục bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Xuân Việt đã băng ra, nhưng bóng lại dội trúng cột dọc rất đáng tiếc.