Bộ Tài chính vừa phát thông báo về việc quyết định thanh tra hành chính đối với sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Bộ Tài chính quyết định thanh tra đối với HoSE. Ảnh minh họa 

Theo đó, trước tình trạng nghẽn lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM diễn ra trong thời gian qua nhưng chưa được xử lý dứt điểm, Bộ trưởng bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã yêu cầu Thanh tra bộ Tài chính khẩn trương thực hiện thanh tra đối với Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chánh Thanh tra BộTài chính đã ký Quyết định số 81/QĐ-TTr ngày 10/6/2021 quyết định thanh tra hành chính tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19, đoàn thanh tra sẽ có kế hoạch làm việc cụ thể, phù hợp với các quy định về phòng chống dịch bệnh tại TP.HCM.

Thủy Tiên