Gần nửa diện tích mặt cầu Thăng Long qua hai lần sửa chữa vào năm 2009 và 2013 vẫn xuống cấp, hằn lún, gây khó khăn cho các phương tiện qua lại.

Theo VnExpress