TPO - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã gửi công văn đề nghị BV Bạch Mai xác minh thông tin "Khám tâm thần ở BV Bạch Mai, biết "khái niệm mới": Nửa ngày bằng... 40 phút" mà báo chí đưa trong thời gian gần đây...

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng gửi công văn số 818/KCB-QLCL-CĐT gửi BV Bạch Mai xác minh thông tin "Khám tâm thần ở BV Bạch Mai, biết "khái niệm mới": Nửa ngày bằng... 40 phút" mà báo chí đưa trong thời gian gần đây. Nội dung thông tin phản ánh việc thực hiện một số phương pháp chẩn đoán, trong đó có đo điện não video với thời gian thực hiện ghi trên phiếu chỉ định là 12 giờ nhưng trong thực tế chỉ khoảng 40 phút hoặc ít hơn.

Công văn của Bộ Y tế gửi Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu xác minh và giải quyết vụ việc liên quan đến thời gian đo điện não video mà báo chí đề cập

Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Giám đốc BV Bạch Mai xác minh và giải quyết vụ việc liên quan đến thời gian đo điện não video được báo chí đề cập. BV cần rà soát, cập nhật quy trình kỹ thuật liên quan tới việc đo điện não video và thông báo cụ thể cho người bệnh biết trong quá trình khám, chữa bệnh tại đây. Đồng thời công khai thông tin về kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông. Báo cáo về Cục Quản lý Khám chữa bệnh trước ngày 10/7/2020 để Cục tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

Quảng An