Bồn cầu với nắp nạm hơn 40.000 viên kim cương, trị giá 1,3 triệu USD được trưng bày tại triển lãm ở Thượng Hải ngày 5-10/11.

Bồn cầu với nắp nạm hơn 40.000 viên kim cương, trị giá 1,3 triệu USD được trưng bày tại triển lãm ở Thượng Hải ngày 5-10/11.