Những sự cố bất ngờ hoặc màn thể hiện thất bại thảm hại khiến cho các quý ông chỉ muốn “độn thổ“ vì xấu hổ.

Chia sẻ

Anh chỉ làm mẫu một lần duy nhất thôi nhé. Trách ai bây giờ, trách mình tài năng có hạn thôi. Chỉ vì cái rào cao quá thôi mà. Còn gì nữa là máy bay cơ chứ. Trách ai bây giờ, khi mình quá vụng về.