Sự Cân Bằng Hoàn Hảo số 12: KTS Phạm Mai Hương với công trình Thiên Thảo Building

Số 12 của chương trình Sự Cân Bằng Hoàn Hảo sẽ đưa bạn đến với công trình Thiên Thảo Building của KTS Phạm Mai Hương.

Gia đình mới