Đoạn clip ghi lại cảnh lửng mật săn rắn độc, nhưng cũng suýt chút nữa thì lửng đã bị con rắn này cắn trúng.

Video: Chuột bạch sử dụng vũ khí lợi hại cắn nát đầu rắn hổ mang

Video: Rắn hổ mang đẻ trứng giữa đường phố