Đoạn clip ghi lại cảnh lửng mật săn rắn độc, nhưng cũng suýt chút nữa thì lửng đã bị con rắn này cắn trúng.