Để phục vụ việc ăn uống cho các cán bộ y tế, bệnh nhân trong khu cách ly, mỗi ngày hơn 10 nghìn suất ăn được cung cấp đến Bệnh viện Bạch Mai.

Để phục vụ việc ăn uống cho các cán bộ y tế, bệnh nhân trong khu cách ly, mỗi ngày hơn 10 nghìn suất ăn được cung cấp đến Bệnh viện Bạch Mai.