Sân bay Chattanooga tại Tennessee hoạt động nhờ trang trại điện mặt trời có diện tích bằng 16 sân bóng và có thể tạo ra đủ điện cho 160.000 bóng đèn hoạt động.

Vũ Đậu (T/h)