Cảnh sát Ấn Độ đã dùng gậy đập vào trái cây trên xe bán hàng rong để nhắc nhở lệnh phong tỏa. Nhiều người nhanh chóng đẩy xe bỏ chạy, có người phải bỏ cả xe hàng.

Cảnh sát Ấn Độ đã dùng gậy đập vào trái cây trên xe bán hàng rong để nhắc nhở lệnh phong tỏa. Nhiều người nhanh chóng đẩy xe bỏ chạy, có người phải bỏ cả xe hàng.