Video cho thấy các nhân viên an ninh đã đuổi theo người phụ nữ đến một khu chợ và bắt cô ngay tại đó khi cô ấy có ý định tiếp tục bỏ trốn. Toàn bộ khu chợ đã phải khử trùng.

Video cho thấy các nhân viên an ninh đã đuổi theo người phụ nữ đến một khu chợ và bắt cô ngay tại đó khi cô ấy có ý định tiếp tục bỏ trốn. Toàn bộ khu chợ đã phải khử trùng.