Sáng 8/4, Quốc hội đã chính thức bầu ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2021-2026 thay cho ông Phùng Xuân Nhạ.

Chân dung 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn

08/04/2021

Kết quả kiểm phiếu phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng

08/04/2021

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới

08/04/2021

BÁCH HỢP - THANH HẰNG