Các bài viết trên tờ New York Times cùng nhiều tờ báo uy tín khác đã khẳng định quân đội Mỹ đã dùng drone để ám sát thiếu tướng Iran, Qasem Soleimani.

Các bài viết trên tờ New York Times cùng nhiều tờ báo uy tín khác đã khẳng định quân đội Mỹ đã dùng drone để ám sát thiếu tướng Iran, Qasem Soleimani.