GD&TĐ - Lượng vi khuẩn tìm thấy ở chỗ nằm của tinh tinh chỉ ở mức 3,5%, thấp hơn 10 lần so với ở giường ngủ của con người.