Trong cuộc tử chiến, hai con rắn hổ mang chúa cắn chặt miệng vào nhau rồi xoay liên tục không có dấu hiệu dừng lại.